VFP

VisualFoxPro yra reliacinių duomenų bazių valdymo sistemų kūrimo aplinka. Su ja buvau priverstas susipažinti, nes buvo studijų programoje. Patirtis dar menka kuriant taikomąsias programas su VFP, bet dėl informacijos trūkumo apie darbą su šiuo Microsoft produktu lietuvių kalba, nutariau sukurti šį skyrių. Jiegu bus daug atsiliepimų ir noro bendrauti šia tema, prižadu atidaryt forumą. Atsiliepimus rašyti į žinutes arba paštu kestas@user.harvista.lt.

Rusiškos literatūros apie VFP yra gan daug. Aš, pavyzdžiui, mokiausi iš knygos "Microsoft Visual Fox Pro 5.0" parašytos Andrej Gorev ir išleistos 1997 metais žurnalo "FoxTalk" leidyklos. Kas laisvai skaito ir supranta angliškai, tai užtenka ir help'o.

Informacijos iš formos į formą perdavimas ir gąžinimas

Kad iš formos 1 į formą 2 nusiųsti ir parsiųsti kažkokią reikšmę, reikia į 1 formos mygtuko click metodą įrašyti:

DO FORM 2 WITH siunčiamareikšmė TO gražinamareikšmė
2 formos Init metode įrašome:
PARAMETERS parametras
thisform.savybė = parametras
Unload metode rašome:
RETURN thisform.savybė(arba kažkoks kintamasis)
Pastaba_______: jei norime, kad forma 2 grąžintų reikšmę, reikia jos savybę WindowType nustatyti 1-Modal.

Parametrizuotos ataskaitos(report) kūrimas su VFP

Darbo eiga:

  • sukuriama forma, gražinanti norimus parametrus
  • kuriama užklausa ir kopijuojamas kodas programai
  • kuriama programa, kuri paleidžia formą, kuri gražina parametrus(public) į programą,
  • parametrai naudojami į programą nukopijuotame SQL-SELECT kode, kuris filtruotus duomenis įrašo į lentele(into table)
  • programa paleidžiama(kad butų sukurti parametrų kintamieji ir lentelė
  • su report vedliu kuriama ataskaita, kurios dataenviroment yra ta lentelė
  • į ataskaitą norimoje vietoje įterpiami laukai, kurių pavadinimas yra globalūs kintamieji-sukurti_parametrai, kuriuos pasirinkti reikia iškviečiant kodo konstruktorių.
  • Programos pabaigoje, po įrašymo į lentelę ir visų lentelių uždarymo(close tables all), parašoma ataskaitos paleidimo komanda: REPORT FORM ataskaitos_pavadinimas.frx PREVIEW.
Dažna klaida, kai report vedlyje pažymima rikiavimas. Po to metama klaida, kad nerandama indekso failo. Kad to neatsitiktų, duomenis į lentelę jau dėti surikiuotus, o ataskaitoje naudoti tik grupavimą, kad gražiau atrodytų(skonio reikalas). Pagrindinės programos meniu įrašoma tokia komanda: DO programos_vardas.prg. Geriausia vardus, kintamųjų pavadinimus kopijuoti ir įterpinėti į komandas. Taip išvengiama klaidų.

Nuorodos

Pradedantiesiems(rusiškai) - http://www.firststeps.ru/foxpro/foxpro1.html